ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με πρωταρχικό μέλημά μας τη σωστή οδήγηση και συνάμα το σεβασμό για το περιβάλλον, μεταδίδουμε τις γνώσεις μας στο κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης με τρόπο απλό και μεθοδικό. Mε την βοήθεια των κατάλληλων εποπτικών μέσων, η διδασκαλία αποκτά ενδιαφέρον και απλοποιείται χωρίς να δημιουργούνται δυσκολίες κατανόησης.
Στα θεωρητικά μαθήματα δίνουμε έμφαση στις βασικές αρχές της σωστής οδήγησης , της κυκλοφοριακής αγωγής , της εφαρμογής του Κ.Ο.Κ, καθώς και της λειτουργίας των οχημάτων.
Εκπαίδευση που έχει σα σκοπό όχι μόνο στην επιτυχία των εξετάσεων του Υπουργείου, αλλά κυρίως στη μετέπειτα ορθή και ασφαλή κυκλοφορία των οδηγών στο δρόμο.

Μπορείτε να εξασκείσετε τις γνώσεις σας, στην εφαρμογή που διαθέτουμε στο site μας στον παρακάτω σύνδεσμο: Online Test