Σ.Ε.Σ.Ο

Κάθε παράβαση του Κ.Ο.Κ., που είναι καταχωρισμένη στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού, μαζί με τους βαθμούς που αντιστοιχούν σ' αυτή, διαγράφεται μόλις συμπληρωθεί χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το όριο των 25 βαθμών.

Ειδικά οι παραβάσεις, που διαπράττονται από οδηγό, όταν αυτός οδηγεί όχημα δημόσιας χρήσης,(επαγ/κο δίπλωμα) διαγράφονται μόλις συμπληρωθεί διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ανώτατο όριο βαθμών ποινής. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται, με τη συμπλήρωση στο μητρώο του παραβάτη-οδηγού είκοσι πέντε (25) βαθμών. Η άδεια οδήγησης αφαιρείται επίσης, ανεξαρτήτως συμπλήρωσης των είκοσι πέντε (25) βαθμών ποινής, όταν ο παραβάτης-οδηγός διαπράξει για δεύτερη φορά την ίδια παράβαση εντός διαστήματος ενός (1) έτους. Οι παραβάσεις αυτές είναι οι κάτωθι έξι (6):

1. Παραβίαση των πινακιδων STOP & Παραχώρησης προτεραιότητας.
2. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.
3. Οδήγηση οχημάτων για επίδειξη ικανότητας,εντυπωσιασμού ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων.
4. Παραβίαση προτεραιότητας σε σιδηροδρομικές διαβάσεις.
5. Αναστροφή ή οπισθοπορεία σε αυτοκινητόδρομο και σε σήραγγες.
6. Οδήγηση υπο την επήρεια αλκοόλ,περιεκτικότητας στο αίμα από 0,80gr/l εώς 1,10gr/l μετρούμενη με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή από 0,40 εώς 0,60 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα,όταν η μέτρηση γίνεται με την αντίστοιχη συσκευή.

Η άδεια επαναχορηγείται έπειτα από θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις.