ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η πρακτική εκπαίδευση σε συνδυασμό με την παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων, έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία καταρτισμένων οδηγών με οδηγική παιδεία και σωστό χειρισμό του οχήματος. Εφαρμόζοντας στην πράξη πλέον όσα διδάσκονται στη θεωρία, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε αντάξια στις διάφορες συνθήκες κυκλοφορίας που συναντάμε.
Με πρακτικά μαθήματα σε καινούρια οχήματα, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία, μεταδίδουμε τις γvώσεις μας και σας μαθαίνουμε ασφαλείς τεχνικές για αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Στόχος της σχολής είναι όχι μόνο η δημιουργία οδηγών με δίπλωμα, αλλά η δημιουργία οδηγών με παιδεία και σεβασμό έναντι των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.